MJI/UN-Habitat prize on Climate Change Reporting

ျမန္မာျပည္မွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သတင္းေဆာင္းပါး (ရသသရုပ္ေဖာ္သတင္း)၊ in-depth

သတင္း၊ ေရဒီယိုပရိုဂရမ္၊ ရုပ္သံပရိုဂရမ္ေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္တဲ့ Climate Change သတင္းဆုေပးပြဲ ကို

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံနဲ႔ UN-HABITAT တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ သတင္းစာဆရာ

မည္သူမဆို ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူဟာ အေကာင္းဆံုးလို႔ထင္တဲ့ သတင္း ၂ ပုဒ္ကို

ေရြးခ်ယ္ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းေတြဟာလည္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျပီးသား သို႔မဟုတ္

အသံလႊင့္ျပီးသား သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္ျပီးသားျဖစ္ရပါမယ္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္သူဟာ

ကိုယ္တုိင္ေရးသားထုတ္လုပ္ထားျပီးတဲ့ သတင္းေတြရဲ႔ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျပီးသားသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ သို႔မဟုတ္

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈဆိုရင္လည္း မည္သည့္ေန႔ရက္ အခ်ိန္ေတြမွာ ထုတ္လုပ္ျပီးျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေထာက္အထားနဲ႔

တင္ျပရပါမယ္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္သတင္းေတြကို ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွသည္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅

ရက္ေန႔မ်ားအတြင္းမွာ ေပးပို႔သြားရပါမယ္။

MJI အေနနဲ႔ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုေတြကို ေရြးခ်ယ္သြားျပီး ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ခ်ီးျမွင့္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က စဥ္းစားေရြးခ်ယ္မယ့္အခ်က္ေတြထဲမွာ

– သတင္း Topic နဲ႔ Angle ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈ

– အခ်က္အလက္တိက်ခိုင္မာမႈ

– သတင္းအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳ

ထားရွိမႈ – သတင္းတည္ေဆာက္ပံု တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ သတင္းေကာင္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

အခ်ိန္ျပည့္ Multi-Media သတင္းစာပညာ သင္တန္း (တတိယအၾကိမ္) ေခၚယူျခင္း

သတင္းပညာကို စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္း တစ္ခု ဖန္တီးေပးလိုက္ပါၿပီ။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ အရည္အေသြးျမင့္ Multi-Media သတင္းစာပညာ သင္တန္း (တတိယအသုတ္) ကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလ မွာ ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ထူးျခားအစီအစဥ္ တစ္ခု ထပ္မံျဖည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

ထူးခြၽန္သူေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ရ႐ွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္း (UNESCO) အသိအမွတ္ျပဳ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ားကို ျပည္တြင္းမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား သာမကဘဲ ျပည္ပမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါ လာေရာက္သင္ၾကားျပသေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ စာေတြ႕သာမကဘဲ ပစၥည္းကိရိယာအစံုအလင္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ပိုင္းကိုပါ သင္ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာေတြကေတာ့

၁၁ လၾကာ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ရမည့္ သင္တန္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားမည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ …
၁။အေျခခံသတင္းစာပညာ
၂။ေရဒီယိုသတင္းေပးပို႕ျခင္း
၃။သတင္းဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း
၄။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ
၄။ရုပ္သံ သတင္းေပးပို႕ျခင္း
၅။သတင္းစာက်င့္၀တ္၊ မီဒီယာဥပေဒ
၆။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
၇။ သတင္းသရုပ္ေဖာ္ေဆာင္းပါးေရးသားျခင္း
၈။ဗီဒီယိုကင္မရာ၊ အသံဖမ္းစက္၊ ကင္မရာ စသည္တို႕ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳနည္းမ်ား
၉။ သတင္းတုိက္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း
၁၀။ CV ေရးသားျခင္းႏွင့္ Presentation
၁၁။ ရက္ရွည္ ခရီးထြက္ သတင္းလိုက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပတ္လွ်င္ တနလၤာ မွ ေသာေၾကာေန႕ အထိ ငါးရက္ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ကေတာ့ နံနက္ ၉ နာရီခဲြ မွ ညေန ၅ နာရီအထိ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံပညာအထက္တန္း ၿပီးဆံုးရမည္ ျဖစ္ၿပီး သတင္းစာပညာကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားကို ဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ(MJI) မွ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ပက လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုဘဲ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ အေဆာင္မ်ားကို အခမဲ့စီစဥ္ထားရွိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းေၾကးသိန္း(၂၀) က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပညာသင္ဆု ရရွိပါက သင္တန္းေၾကး ေငြက်ပ္ (၅) သိန္းသာ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ၿပီး အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာ Form ကို ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ Download ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး communications@mjimyanmar.org သို႕ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ျပန္လည္ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ား  ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ ႏွင့္ အတူ ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္သံုးခုမွ မိမိႏွစ္သက္ရာတစ္ခုကို Essay ေရးသားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ ႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပို႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မတူကြဲျပား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား
(၂) ျမန္မာျပည္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျပႆနာ
(၃) အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ထပ္မံသိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိပါက ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္ ဖုန္း – 09786232400 သို႕ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

MJI အေၾကာင္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသည္ (Myanmar Journalism Institute – MJI) မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အမီွအခုိ ကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ႔သည့္ အသင္းအဖဲြ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာဦးသီဟေစာသည္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္း ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ သတင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘံုအက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိနုိင္ေစရန္ ရည္သန္၍ အသင္း၀င္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာက္ရြက္ေနပါသည္။

By-Election Reporting Training organized by MJI and supported by FHI360

By-Election Reporting Training, organized by MJI and supported by FHI360, starts on 20th March, 2017 at My Hotel Myanmar. 18 participants who represents different media houses from Yangon Division, Mon State, Chin State, Shan State, Kachin State, Taninthari Division and Magwe Division, attend the training. The training will take place from 28th March to 1st April (By-Election Day).

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ စီစဥ္ၿပီး FHI360 မွ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေျမနီကုန္း ဗားဂရာလမ္းမေပၚရွိ My Hotel Myanmar တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတို႕ တြင္ တည္ရွိေသာ မတူညီသည့္ သတင္းမီဒီယာတိုက္ အသီးသီးကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ သတင္းေထာက္မ်ားက တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းသင္တန္းသားဦးေရ ၁၈ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။အဆိုပါ သင္တန္းကို မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕မွ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပမည့္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

Journalism Students from Japan visit MJI

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ ရွိ မတူညီေသာ သတင္းစာပညာေက်ာင္းအသီးသီး မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ား ယေန႕မနက္ ၁၀ နာရီ က ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ သို႕ လာေရာက္လည္ ပတ္ခဲ့ၿပီး အခ်ိန္ျပည့္သတင္းစာပညာ ဒီပလိုမာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွင့္ အတူ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္စြာ အျပန္အလွန္ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ ၏ အခ်ိန္ျပည့္သတင္းစာညာဒီပလိုမာ သင္တန္းသားမ်ားမွာ ယခု အခ်ိန္တြင္ Mobile ဖုန္းၿဖင့္ ရုပ္သံသတင္းျပဳလုပ္နည္း ကို သင္ၾကားေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းလက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္ခန္းအေနျဖင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ရုပ္သံအင္တာဗ်ဴး ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ Journalism students from different Universities in Japan, visits MJI on 29 March, 2017 at 10 am. The Japanese students meet with MJI’s Full-time Diploma in Journalism students and made interview with each other. MJI’s Full-time Diploma in Journalism students are now studying Mobile video Journalism and they interview the Japanese students as their practical exercises. (Some photos are taken by Chris Peken.)

 

 

Myanmar Journalism Institute was mentioned in Columbia Journalism Review

Among the most exciting journalistic developments, Thiha Saw told me, is investigative reporting, which was difficult if not impossible before 2012. If it was done inside the country, it involved great risks, pen names, and smuggled footage, similar to efforts today in North Korea. “There were attempts to come up with these investigative reports [in the past], but they were killed under censorship,” he says. “Young people are now ready and willing to go after these kinds of stories.”

Sein Win, a training director at the school, worked in India and Thailand for Mizzima, a Myanmar media outlet that operated outside the country during the military junta, before returning in 2012. “When I started journalism, it was not about journalism. To be honest, I used journalism as a tool, sort of an information campaign to overthrow the military regime,” he tells me. “But for the youth, they have the opportunity to go straight to the professionalism. I believe this is very positive for the country. That’s why guys like Ko Swe Win can do the investigative stories,” he added, using a formal prefix for Burmese male names.

The curriculum includes classes on basic news writing, video, audio, media law, photojournalism, digital media, and feature writing, as well as key coverage areas such as the environment and an upcoming class on gender issues. MJI has partnered with news outlets for internships, and makes trainees head out into the field to report an in-depth story as part of what it calls “summer school.” Sein Win says most students who graduated in the first class in 2015 now have jobs.

He recognizes there are obstacles. “What I don’t like in the current situation is that journalists are overwhelmed by the self-censorship, avoiding sensitive issues,” he says. “But still, we need to investigate, we need to write about that. Luckily, people like Swe Win, they did a great thing,” he adds, saying he was inspired by the reporting. “When I read the story, I wanted to go back to the newsroom.”

Myanmar Journalism Institute was mentioned in Columbia Journalism Review.

Oct 26, 2016

http://www.cjr.org/the_feature/myanmar_burma_teen_slaves.php

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သတင္းေရးသားနည္းသင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားလက္ခံေနပါၿပီ။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI)၊ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ မွ Canal France International (CFI) ႏွင့္ World Wildlife Fund
Myanmar (WWF ျမန္မာ) တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းကို ရန္ကုန္၊
မႏၱေလး ႏွင့္ ထား၀ယ္ ျမိဳ႕မ်ားတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတစ္ခုလွ်င္ ငါးရက္ၾကာျမင့္မည္  ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ မွ သင္တန္းဆရာမ်ားက သင္ၾကားျပသေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေဒသအလိုက္ သင္ၾကားသြားမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားမွာ –
Mandalay – Business Sustainability ( November 14 – 18)
Dawei – Bio Diversity ( November 21 – 25)
Yangon – Energy ( November 7 – 11 (or) November 28 – December 2) တို႕ ျဖစ္ပါသည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သင္တန္းတက္ေရာက္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိရန္ လိုအပ္ပါသည္။
– သတင္းေထာက္ျဖစ္ရမည္။
– သတ္မွတ္ထားေသာ သင္တန္းရက္မ်ားအား အစမွ အဆံုးတိုင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ရမည္။
– သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို စိတ္ပါ၀င္စားသူျဖစ္ရမည္။
သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ ၏ Website ႏွင့္ Facebook Page မ်ားတြင္ Download ရယူႏိုင္ၿပီး သတ္မွတ္ရက္မတိုင္မီ info@mjimyanmar.org သို႕ ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၃ ရက္ေန႕ ည ၁၂ နာရီအထိ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး လက္ခံေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထား၀ယ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေသာ သင္တန္းအတြက္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ျပင္ပမွ လာေရာက္မည့္ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ ခရီးစရိတ္ ႏွင့္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ထပ္မံသိရွိလိုေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ရွိပါက ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္ ၊ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ၊ ဖုန္း ၀၉ ၇၈၆ ၂၃၂ ၄၀၀ (သို႕) communications@mjimyanmar.org သုိ႕ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းနိုင္ပါသည္။
#ျမန္မာေဖာင့္မေပၚပါက ေလွ်ာက္လႊာေပၚတြင္ Click ေထာက္ Control A ျဖင့္ select လုပ္ၿပီး Font အား Zawgyi
ဟု ေျပာင္းလဲ ေရြးခ်ယ္ပါရန္#
တုိက္ရိုက္ေလွ်ာက္ထားရန္      https://goo.gl/forms/chxmbeNte3Fmz06U2
384985-bigthumbnail

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေဖျမင့္ MJI သို႕ လာေရာက္လည္ပတ္

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးေဖျမင့္ သည္ ၃.၁၀.၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တနလၤာေန႕ ေန႕လည္ ၁၁နာရီ ၃၀မိနစ္ခန္႕က ရန္ကုန္ၿမိ႕ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ မဟာျမိဳင္လမ္းရွိ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံရံုး သို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ Digital Journalism သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၾကြေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးေဖျမင့္ သည္ အခ်ိန္ျပည့္ သတင္းစာပညာဒီပလိုမာသင္တန္း သင္ၾကားေနမႈမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရွုခဲ့ၿပီး ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ ခြဲ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။
Dr. Pe Myint, Union Minister, Ministry of Information paid a visit to Myanmar Journalism Institute around 10:30 am on 3rd October, 2016 in order to discuss on the development of MJI and to discuss about organizing Digital Journalism Trainings. After the discussion, the Union Minister Dr. Pe Myint visited the full-time diploma in Journalism training room and left MJI at 12:30 Pm.
7 img_49171       img_8065

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိမ္း ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ သို႕လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္၊ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ဂ်ာမန္သံအမတ္ႀကီး Mr.Christian Ludwig Weber Lortsch ႏွင့္ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး Mr.Olivier Richard တို႕ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ သို႕ အလည္အပတ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၀င္ေဟာင္း ဦးေဇာ္သက္ေထြး ႏွင့္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးသီဟေစာ တို႕ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ European Union(EU) မွ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပီးဆံုးသြားသည့္ေနာက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၿကီးခ်ဳပ္က အခ်ိန္ျပည့္ဒီပလိုမာ သင္တန္းသားမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေနာက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႕တြင္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။
H.E U Phyoe Min Thein,The Chief Minister of Yangon Region, H.E Naw Pan Thinzar Myo, Minister of Karen Ethnic Affairs, H.E Daw Nilar Kyaw, Minister of Electricity, Communication and Transportation Ministry, H.E Mr.Christian Ludwig Weber Lortsch, Ambassador of German Embassy and H.E Mr.Olivier Richard, Ambassador of French Embassy paid a visit to MyanmarJournalism Institute on September 23rd, 2016. Then, the Chief Minister sat a meeting with U Zaw Thet Htwe from Myanmar Journalist Union and U Thiha Saw, Executive Director of MJI to discuss about giving support from the Yangon Region Government and European Union(EU) for the development of MJI. After the meeting, the Chief Minister met with MJI’s Full-time Diploma Students and left at 11am.

img_4472

img_4493

img_4521