All posts by Ricky Soe

MJI/UN-Habitat prize on Climate Change Reporting

ျမန္မာျပည္မွာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲတဲ့ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သတင္းေဆာင္းပါး (ရသသရုပ္ေဖာ္သတင္း)၊ in-depth

သတင္း၊ ေရဒီယိုပရိုဂရမ္၊ ရုပ္သံပရိုဂရမ္ေတြ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္တဲ့ Climate Change သတင္းဆုေပးပြဲ ကို

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံနဲ႔ UN-HABITAT တို႔ ပူးေပါင္း က်င္းပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာ သတင္းစာဆရာ

မည္သူမဆို ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ႏိုင္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္သူဟာ အေကာင္းဆံုးလို႔ထင္တဲ့ သတင္း ၂ ပုဒ္ကို

ေရြးခ်ယ္ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသတင္းေတြဟာလည္း ၂၀၁၇ခုႏွစ္အတြင္း ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျပီးသား သို႔မဟုတ္

အသံလႊင့္ျပီးသား သို႔မဟုတ္ ထုတ္လႊင့္ျပီးသားျဖစ္ရပါမယ္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္သူဟာ

ကိုယ္တုိင္ေရးသားထုတ္လုပ္ထားျပီးတဲ့ သတင္းေတြရဲ႔ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပျပီးသားသတင္းစာ၊ ဂ်ာနယ္ သို႔မဟုတ္

ရုပ္သံထုတ္လႊင့္မႈဆိုရင္လည္း မည္သည့္ေန႔ရက္ အခ်ိန္ေတြမွာ ထုတ္လုပ္ျပီးျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေထာက္အထားနဲ႔

တင္ျပရပါမယ္။ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္မယ့္သတင္းေတြကို ႏို၀င္ဘာ ၁ ရက္ေန႔မွသည္ ႏို၀င္ဘာ ၁၅

ရက္ေန႔မ်ားအတြင္းမွာ ေပးပို႔သြားရပါမယ္။

MJI အေနနဲ႔ ပထမ၊ ဒုတိယ၊ တတိယဆုေတြကို ေရြးခ်ယ္သြားျပီး ထိုက္ထိုက္တန္တန္ ခ်ီးျမွင့္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္။

ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔က စဥ္းစားေရြးခ်ယ္မယ့္အခ်က္ေတြထဲမွာ

– သတင္း Topic နဲ႔ Angle ဆီေလ်ာ္ကိုက္ညီမႈ

– အခ်က္အလက္တိက်ခိုင္မာမႈ

– သတင္းအရင္းအျမစ္အသံုးျပဳ

ထားရွိမႈ – သတင္းတည္ေဆာက္ပံု တို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ သတင္းေကာင္းေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ေနပါတယ္။

အခ်ိန္ျပည့္ Multi-Media သတင္းစာပညာ သင္တန္း (တတိယအၾကိမ္) ေခၚယူျခင္း

သတင္းပညာကို စိတ္ပါ၀င္စားတဲ့ လူငယ္ေတြ အတြက္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအခြင့္အလမ္း တစ္ခု ဖန္တီးေပးလိုက္ပါၿပီ။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ စံခ်ိန္၊စံညႊန္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမည့္ အျပင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ အရည္အေသြးျမင့္ Multi-Media သတင္းစာပညာ သင္တန္း (တတိယအသုတ္) ကို လာမည့္ စက္တင္ဘာလ မွာ ထပ္မံ ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ထူးျခားအစီအစဥ္ တစ္ခု ထပ္မံျဖည့္သြင္းေပးထားပါတယ္။

ထူးခြၽန္သူေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရးကိုလည္း ရ႐ွိႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုလသမဂၢ ပညာေရး၊ သိပၸံႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႔အစည္း (UNESCO) အသိအမွတ္ျပဳ သင္ရိုးညႊန္းတမ္း မ်ားကို ျပည္တြင္းမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား သာမကဘဲ ျပည္ပမွ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားပါ လာေရာက္သင္ၾကားျပသေပးမွာ ျဖစ္တဲ့အျပင္ စာေတြ႕သာမကဘဲ ပစၥည္းကိရိယာအစံုအလင္ျဖင့္ လက္ေတြ႕ပိုင္းကိုပါ သင္ၾကားမွာျဖစ္ပါတယ္။

သင္ခန္းစာေတြကေတာ့

၁၁ လၾကာ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ရမည့္ သင္တန္းတြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားမည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမ်ားတြင္ …
၁။အေျခခံသတင္းစာပညာ
၂။ေရဒီယိုသတင္းေပးပို႕ျခင္း
၃။သတင္းဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း
၄။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ
၄။ရုပ္သံ သတင္းေပးပို႕ျခင္း
၅။သတင္းစာက်င့္၀တ္၊ မီဒီယာဥပေဒ
၆။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္
၇။ သတင္းသရုပ္ေဖာ္ေဆာင္းပါးေရးသားျခင္း
၈။ဗီဒီယိုကင္မရာ၊ အသံဖမ္းစက္၊ ကင္မရာ စသည္တို႕ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳနည္းမ်ား
၉။ သတင္းတုိက္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း
၁၀။ CV ေရးသားျခင္းႏွင့္ Presentation
၁၁။ ရက္ရွည္ ခရီးထြက္ သတင္းလိုက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ပတ္လွ်င္ တနလၤာ မွ ေသာေၾကာေန႕ အထိ ငါးရက္ တက္ေရာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းခ်ိန္ကေတာ့ နံနက္ ၉ နာရီခဲြ မွ ညေန ၅ နာရီအထိ ျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ား အေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုး အေျခခံပညာအထက္တန္း ၿပီးဆံုးရမည္ ျဖစ္ၿပီး သတင္းစာပညာကို စိတ္၀င္စားသူမ်ားကို ဦးစားေပးေခၚယူသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ(MJI) မွ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပင္ပက လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားရမည့္ သင္တန္းသား၊သင္တန္းသူမ်ားအေနျဖင့္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ စိတ္ပူစရာမလိုဘဲ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ အေဆာင္မ်ားကို အခမဲ့စီစဥ္ထားရွိေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းေၾကးသိန္း(၂၀) က်ပ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းထိေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္တာေၾကာင့္ ပညာသင္ဆု ရရွိပါက သင္တန္းေၾကး ေငြက်ပ္ (၅) သိန္းသာ ကုန္က်မည္ ျဖစ္ၿပီး အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာ Form ကို ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္၍ Download ရယူႏိုင္မွာ ျဖစ္ၿပီး communications@mjimyanmar.org သို႕ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး ျပန္လည္ေပးပို႕ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

သင္တန္းေလွ်ာက္ထားမည့္သူမ်ား  ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ ႏွင့္ အတူ ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္သံုးခုမွ မိမိႏွစ္သက္ရာတစ္ခုကို Essay ေရးသားၿပီး ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္ ႏွင့္အတူ ပူးတြဲေပးပို႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မတူကြဲျပား ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား
(၂) ျမန္မာျပည္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ျပႆနာ
(၃) အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ

ထပ္မံသိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိပါက ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္ ဖုန္း – 09786232400 သို႕ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

MJI အေၾကာင္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသည္ (Myanmar Journalism Institute – MJI) မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အမီွအခုိ ကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ႔သည့္ အသင္းအဖဲြ႔ ျဖစ္ပါသည္။ ၀ါရင့္သတင္းစာဆရာဦးသီဟေစာသည္ ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္း ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ သတင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘံုအက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိနုိင္ေစရန္ ရည္သန္၍ အသင္း၀င္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာက္ရြက္ေနပါသည္။

MJI Full-time Diploma 2015-2016 သင္တန္းသားမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည့္ သတင္းမ်ား(ေရဒီယုိ ႏွင့္ တီဗီ)

ပ်ဥ္းမနားဘူတာ ေရဒီယိုသတင္း (ဖန္တီးသူမ်ား – ေဇယ်ာေမာ္၊ အယ္လ္ထုမုိင္၊ တင္ေဇာ္ထြန္း၊ တြမ္ပိ၊ စိုးသူရ)

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ေရဒီယိုသတင္း (ဖန္တီးသူမ်ား – ေဇယ်ာေမာ္၊ အယ္လ္ထုမုိင္၊ တင္ေဇာ္ထြန္း၊ တြမ္ပိ၊ စိုးသူရ)

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တီဗီသတင္း (ဖန္တီးသူမ်ား – ဝင္းေက်ာ္ေက်ာ္၊ စိုးသူေအာင္၊ ေက်ာ္ကုိကို)

ေျမယူသိမ္းဆည္းမႈ တီဗီသတင္း (ဖန္တီးသူမ်ား – သူဇာလင္း၊ ေကာင္းထက္စံ၊ ေစာမာေဂထူး)

MJI Magazine Myanmar-1

MJI Full-time Diploma(2015-2016) သင္တန္းသားမ်ားဖန္တီးခဲ့သည့္ MJI မဂၢဇင္း (ျမန္မာ)  ကို ေဒါင္းလုပ္လုပ္၍ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါၿပီ။ (ေကဇြန္ေႏြး၊ ခင္ေမစန္း၊ ေစာခ်စ္ေအး၊ ေစာေမာင္ေအာင္၊ ထက္ထက္၊ ေနမ်ိဳး၊ မ်ိဳးျပည့္သင္း၊ ေရႊေပၚျမတင္)

MJI Magazine English-1

To download and read the MJI Magazine created by MJI Full-time DIploma (2015-2016) Student. Click here. (Kay Zon Nway, Khin May San, Saw Chit Aye, Saw Maung Aung, Htet Htet, Nay Myo, Myo Pyae Thin, Shwe Paw Mya Tin)

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာသတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းမွ သင္တန္းသားမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည့္ သတင္းမ်ား

Climate Change Magazine-1

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာသတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းမွ သင္တန္းသားမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည့္ သတင္းမ်ား ကုိဖတ္ရန္ ဤေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္၍ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ။

အခ်ိန္ျပည့္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား လက္ခံေနပါၿပီ ။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ အခ်ိန္ျပည့္သတင္းစာပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းသားေခၚယူျခင္း

စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္မည့္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၏ ဒုတိယအသုတ္ အခ်ိန္ျပည့္သတင္းစာပညာသင္တန္း (Full-time diploma course) အတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္လက္ခံေနပါျပီ။

အခ်ိန္ျပည့္သတင္းစာပညာ ဒီပလိုမာဆိုတာ …..

သတင္းေလာကကို ၀င္ေရာက္လိုတဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ လက္ေတြ႔ကို ဦးစားေပးေသာ မာလ္တီမီဒီယာ (ပံုႏွိပ္၊ေရဒီယို၊ဓာတ္ပံု၊တီဗီ ႏွင့္ အြန္လိုင္း) သတင္းစာပညာသင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကေတာ့ ၁၀ လ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ သင္တန္းဆရာမ်ားက ပို႔ခ်သြားမွာျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မွာျဖစ္သည္။ MJI မွေပးအပ္ေသာ ဒီပလိုမာကို UNESCO က အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

သင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ားတြင္

၁။အေျခခံ သတင္းစာပညာ

၂။ေရဒီယို သတင္းေပးပို႕ျခင္း

၃။သတင္းဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း

၄။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ

၄။ရုပ္သံ သတင္းေပးပို႕ျခင္း

၅။သတင္းစာက်င့္၀တ္၊ မီဒီယာဥပေဒ

၆။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

၇။ သတင္းသရုပ္ေဖာ္ေဆာင္းပါးေရးသားျခင္း

၈။ဗီဒီယိုကင္မရာ၊ အသံဖမ္းစက္၊ ကင္မရာ စသည္တို႕ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳနည္းမ်ား

၉။ သတင္းတုိက္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း

၁၀။ ရက္ရွည္ ခရီးထြက္ သတင္းလိုက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။

သင္တန္းသားအေရအတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ စိတ္အားထက္သန္စြာ တက္ေရာက္လိုသူ သင္တန္းသား ၂၀ ဦးကို ေရြးခ်ယ္လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္

 သင္တန္းေနရာ၊ သင္တန္းခ်ိန္ ႏွင့္ သင္တန္းေၾကး

သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည့္ေနရာမွာ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း- အမွတ္ ၁၁ M၊ မဟာျမိဳင္လမ္း၊ ကြ်န္းေတာအလယ္ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ျဖစ္သည္။

သင္တန္းအခ်ိန္မွာ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွလြဲ၍ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္သင္ယူျခင္း (Internship Program) ပါ၀င္သည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ သိန္း ၂၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး သတင္းစာပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို တက္ေရာက္လိုေသာ္လည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသူမ်ားအေနျဖင့္  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ ၂ ခုရွိပါသည္။ သင္တန္းေၾကးႏွင့္ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္မ်ားဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္သည္။

 • ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ (၁)- သင္တန္းေၾကးတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကင္းလြတ္ခြင့္

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ သင္တန္းေၾကး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒကိုသာေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားတိုင္း သင္တန္းေၾကး၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၅ သိန္းက်ပ္ကို မျဖစ္မေန ေပးသြင္းရမည္။  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိမႈအေပၚ မူတည္ျပီး က်န္ပမာဏကို အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္သည္။

သင္တန္းေၾကးသက္သာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 • ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ (၂) ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ကင္းလြတ္ခြင့္

နယ္မွ လာေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သီးျခားအစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ရန္ အေဆာင္ ႏွင့္ စားေသာက္စရိတ္တို႕ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ နယ္မွလာေရာက္သူ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို မပ်က္မကြက္ လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ

အနိမ့္ဆံုး အထက္တန္းေအာင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားမွ မိမိႏွစ္သက္ရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ကာ ေဆာင္းပါး (သို႕) အက္ေဆးတစ္ပုဒ္ ေရးသားေပးပို႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ (စာလံုးေရ ၅၀၀ ထက္မနည္းျဖစ္ကာ စာလံုးေရ ၁၅၀၀ ထက္မပိုေစရပါ။)

သင္တန္းေလွ်ာက္ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို  ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

သင္တန္္းေၾကး တစိတ္တပုိင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမာ်းကုိ ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

၁။ လူမႈကြန္ရက္(Social Media) ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္သလား။

၂။ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ Media ၏ အခန္းက႑ မည္သို႕ရွိသင့္မည္ ထင္သလဲ။

၃။ကြမ္းစားတာကို အစိုးရအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္သလား။ သင္၏ အျမင္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံေက်ာင္း၏ Communication Officer ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္ communications@mjimyanmar.org သို႕ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ေပးပို႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္္

၂၀၁၆/၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာသင္တန္းသားမ်ား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) မွ  သတင္းပညာ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္မႈကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာသင္တန္းသားမ်ားကို တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းေၾကးႏွင့္ သင္တန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈမ်ားျဖင့္သာမက သင္တန္းသားမ်ား ထည့္ဝင္ေပးေခ်ေသာ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို အရင္းအႏွီးျပဳ၍ လည္ပတ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေၾကးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂သိန္း သက္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ MJI ႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ေနေသာ  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ေစတနာေၾကာင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္မႈအျပင္ ယခုႏွစ္တြင္မွ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး သင္တန္းေၾကးေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း စတင္ထည့္သြင္းလိုက္ပါသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရိွရမည့္အျပင္ ထပ္ေလာင္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည္။

 • လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္အတြင္း သတင္းပညာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္မွတ္တမ္း။

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းပညာအဆင့္အတန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပတြင္ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္အားထုတ္ဖူးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားရျခင္း။ (ေထာက္ခံစာ ၂ေစာင္ျဖင့္ ပူးတဲြတင္ျပရမည္။)

 • ေငြေၾကးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈကို အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနျခင္း။

(က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ၊ လူနည္းစု၀င္ျဖစ္မႈ အခ်က္မ်ားကို မူတည္၍ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္သူမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။)

သင္တန္းေၾကးေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

သင္တန္းတက္ရာက္ရန္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက သင္တန္းေၾကးေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။

 • မိမိဘာသာေပးေခ်ရန္ တာဝန္ယူထားသည့္ သင္တန္းေၾကးကို ေပးေခ်ရန္သေဘာတူရမည္။ (သင္တန္းေၾကးစုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို မိမိဘာသာေပးေခ်ရမည္။)

 • ေလွ်ာ့ေပါ့ရန္ေတာင္းဆိုရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ခိုင္လံုစြာျပသႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေနအထားအမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ပမာဏ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္းေပးအပ္မည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏသည္ အလွဴရွင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ာ၏ ပံ့ပိုးမႈအေပၚ မူတည္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ေလွ်ာက္ထားသူ အားလံုးကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္မႈ ရိွခ်င္မွသာ ရိွပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ MJI ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုခ်င္းကို စနစ္တက်စီစစ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားကို မွ်တ၍ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကးကို အသံုးျပဳျခင္း

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအျပည့္ကို ရရိွပါက သင္တန္းေၾကးအျပင္ သြားလာစရိတ္၊ အစားအေသာက္၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူ စက္ပစၥည္မ်ား၊ ကြင္းဆင္းသြားလာေရးစရိတ္မ်ား စသည့္ သင္တန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စရိတ္စကမ်ားကိုပါ ေထာက္ပံ့မည့္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပင္ပမွ/ျပင္ပသို႔ ခရီးသြားလာသည့္ စရိတ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ေနထိုင္စရိတ္၊ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ နစ္နာသြားေသာ ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ အေလ်ာ္ေပးျခင္းမ်ား MJI ၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးတြင္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို တင္သြင္းရမည္။

 • အခ်ိန္ပိုင္း ဒီပလိုမာသင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာ (လိုအပ္ေသာ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ)

 • ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေၾကးေလ်ွာ့ခ်ျခင္းေလွ်ာက္လႊာ (လိုအပ္ေသာ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ)

အခ်ိန္ပိုင္း ဒီပလုိမာသင္တန္းေလွ်ာ္က္လႊာ ရယူရန္ ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

Employer Declaration Form(မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ သတင္းတိုက္(သို႕)အထက္အရာရွိ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္) ကို ရယူရန္  ဤေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္လႊာမာ်း ရယူရန္ ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ MJI ရံုးခန္းသို႔ လိပ္မူၿပီး ေပးပို႔ရမည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၊ ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္၊ အခန္း ၁၀၂၊ တိုက္ 2B၊ ပုဂံအိမ္ရာ၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ျဖင့္ communications@mjimyanmar.org သို႔ေပးပို႔ရပါမည္။

ထပ္မံသိရိွလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရိွပါက communications@mjimyanmar.org သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ဇြန္လ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၆ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္းပညာ အခ်ိန္ပိုင္း ဒီပလိုမာ သင္တန္းသားေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံခ်ိန္ကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔အထိ တုိးျမွင့္လိုက္ပါၿပီ

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ဇြန္လ ၁၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားစိစစ္ျပီး ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴးမည့္ရက္မွာ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔အတြင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) သည္ တစ္ႏွစ္ၾကာ Part-time Diploma in Journalism သင္တန္းကို အလုပ္လုပ္ေနေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါသည္။

တည္ေနရာ။             ။ ရန္ကုန္

အမ်ားျပည္သူတုိ႔ကို အင္ေဖာ္ေမးရွင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား မွ်ေ၀လိုေသာ ၀ါသနာကို အရင္းခံ၍ သတင္းစာပညာျဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရန္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္လုပ္ရင္း သတင္းစာပညာကို ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္မီ စနစ္တက်သင္ယူလိုေသာ ဆႏၵမ်ား လူငယ္လူရြယ္ အမ်ားအျပားတြင္ ေပၚေပါက္ၾကဖူးပါလိမ့္မည္။ ကမၻာႏွင့္အ၀ွမ္း ေျပာင္းလဲျဖစ္ထြန္းေနေသာ မီဒီယာအခင္းအက်င္း၊ နည္းပညာ၊ ဗဟုသုတမ်ားကို အမီွလိုက္ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း စဥ္ဆက္မျပတ္ သင္ယူေလ့လာေနဖုိ႔လည္း လုိအပ္ျပန္သည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံက ငယ္ရြယ္သူ သတင္းစာဆရာမ်ား အဓိကလိုအပ္ေသာ ကြ်မ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတမ်ားျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ေန႔တစ္ပိုင္းသင္ယူႏိုင္မည့္ “Part-time Diploma Journalism” ဒုတိယအပတ္စဥ္ သင္တန္းကို ဇြန္လ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွစတင္ ဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္သည္ ။ အလုပ္လုပ္ရင္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပညာျဖည့္ဆည္းလိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျပီ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းသည္ မာလ္တီမီဒီယာျဖစ္၍   ပံုႏွိပ္မီဒီယာသာမက ေရဒီယို၊ ဗီဒီယို၊ အြန္လိုင္းတို႔ကိုပါ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေအာင္ သင္ၾကားေပးသည္။

ျပည္တြင္း ျပည္ပမွအေတြ႔အၾကံဳရင့္ ဆရာမ်ားက ပို႔ခ်ေသာ ဒီပလိုမာဘြဲ႔ေပးအပ္မည့္ သင္တန္းသည္ သင္တန္းခန္းမအတြင္း သင္ယူျခင္းအျပင္ e-learning (အီလက္ထေရာနစ္ အေထာက္အကူျပဳသင္ၾကားေရး) အရင္းအျမစ္ကိုလည္း အသံုးျပဳသလို လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းျခင္း၊ တုိ႔လည္း ပါ၀င္သျဖင့္ ထူးကဲေသာ အခြင့္အလမ္းေကာင္း ျဖစ္သည္။

ဘယ္သူေတြ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သလဲ

 • မည္သည့္ မီဒီယာတြင္ မဆို (ပံုႏွိပ္၊ ေရဒီယို၊ တီဗီ၊ အြန္လိုင္း) အနည္းဆံုး သတင္းလုပ္သက္ ၂ ႏွစ္ရွိသူ
 • သက္ဆိုင္ရာ သတင္းတုိက္၏ ေထာက္ခံခြင့္ျပဳခ်က္ ရမည့္သူ
 • ျမန္မာဘာသာစကားကို တတ္ကြ်မ္းသူ

သင္တန္းေၾကး၊ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးႏွင့္ ေရြးခ်ယ္မႈ

သင္တန္းေၾကးမွာ ဒီပလိုမာဘြဲ႔ရ တစ္ႏွစ္လံုးအတြက္ ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂ သိန္းျဖစ္ျပီး သံုးႀကိမ္အရစ္က် ေပးသြင္းႏိုင္ပါသည္။ သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားသည္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူလိုလွ်င္ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ ဒုတိယအပတ္စဥ္အတြက္ သင္တန္းသား အေယာက္ ၂၀ ေရြးခ်ယ္မွာျဖစ္ျပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္မႈႏွင့္ သင္တန္းသားေရြးခ်ယ္မႈတို႔ကို သီးျခားစဥ္းစားသြားမွာျဖစ္သည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံအေၾကာင္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသည္ (Myanmar Journalism Institute – MJI) မူ၀ါဒဆိုင္ရာ အမီွအခုိ ကင္း၍ လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လတြင္ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အက်ိဳးအျမတ္မယူေသာ ကုမၸဏီ အျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ရရွိခဲ႔သည့္ အသင္းအဖဲြ႔ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႔အစည္း၏ အဓိက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္၀ွမ္း ျပည္နယ္နွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအႏွံ႔တုိ႔တြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ အရည္အေသြး ျပည့္မီေသာ သတင္းပညာရပ္ဆုိင္ရာ သင္တန္းမ်ားအား ပို႔ခ်ေပးျခင္း၊ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ား ပို႔ခ်ျခင္း၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ဘံုအက်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိနုိင္ေစရန္ ရည္သန္၍ အသင္း၀င္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာက္ရြက္ေနပါသည္။ MJI ကို ဇူလိုင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားေသာ သတင္းပညာသင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ဆရာမ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ ပက္သက္ၿပီး ပိုမိုစံုလင္စြာ သိရွိလိုပါက http://www.mjimyanmar.org/ တြင္ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရယူရန္ ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

Employer Declaration Form(မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ သတင္းတိုက္(သို႕)အထက္အရာရွိ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္) ကို ရယူရန္  ဤေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ေမလ ၂၇ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားစိစစ္ျပီး ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴးမည့္ရက္မွာ ဇြန္လ ၁ ရက္ေန႔မွ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန႔မ်ားအထိ ျဖစ္သည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ဇြန္လ ၁၅ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ျဖစ္ျပီး ေလွ်ာက္လႊာမ်ားစိစစ္ျပီး ပထမအဆင့္ အင္တာဗ်ဴးမည့္ရက္မွာ ေလွ်ာက္လႊာ့ပိန္သည့္ရက္မွ တပတ္အတြင္း ဖစ္သည္။

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို info@mjimyanmar.orgသို ့ အီးေမးလ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လူကိုယ္တိုင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လိပ္စာ သို႔မဟုတ္ လူပုဂိၢဳလ္သုိ႔လည္းေကာင္း ေပးပို႔ႏိုင္ပါသည္။

(MJA) ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း

အမွတ္၁၇၃–၁၇၅၊အခန္းအမွတ္၆၀၃၊ (၆)လႊာ၊ပန္းဆိုးတန္းလမ္း၊အလယ္ဘေလာက္၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ့။

(MJN) ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ယက္

အမွတ္ (၁၈၁)၊၃လႊာ၊၃၆လမ္း၊အလယ္ဘေလာက္၊ေက်ာက္တံတားျမိဳ့နယ္၊ရန္ကုန္ျမိဳ့။

(MJI) ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ

အခန္းအမွတ္ ၁၀၂ ၊ တိုက္ 2B ၊ ပုဂံအိမ္ရာ၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕

ထပ္မံသိရွိလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရွိပါက ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္ communications@mjimyanmar.org ဖုန္းနံပါတ္ 09254384660 သို႕ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

အခ်ိန္ပိုင္းသတင္းစာပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေႀကးေပးမည္

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ(MJI)ကဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ပိုင္းသတင္းစာပညာဒီပလိုမာသင္တန္းကို ဇြန္လထဲမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ႀကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေႀကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဒီသတင္းကိုေတာ့ Central News Bureau က စိုးသူရကတင္ဆက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNFPA) တို႕ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သည့္ Data Journalism TOT သင္တန္း

ယေန႔ေခတ္သမယ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေခတ္ကာလတြင္ သတင္းအင္ေဖာ္ေမးရွင္းျဖန္႔ျဖဴးရာတြင္ ကိန္းဂဏန္း အခ်က္အလက္မ်ားကို ထဲ့သြင္းအသံုးျပဳျခင္း အားေကာင္းလာျပီး Data Journalism ၏ အခန္းက႑သည္ တိုးျမင့္လာျပီျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္း ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား ကိုင္တြယ္ႏုိင္စြမ္း အရည္အေသြးေကာင္းမြန္လာေသာ သတင္းစာဆရာမ်ား ပိုမိုေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ရန္ ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ Data Journalism ဆိုင္ရာ နည္းျပဆရာျဖစ္သင္တန္းကို ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ႏွင့္ ကုလသမဂၢ လူဦးေရ  ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (UNFPA) တို႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႔တြင္ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

သုိ႔ပါ၍ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံအေနျဖင့္ မီဒီယာေပါင္းစံုမွ အေတြ႔အၾကံဳရင့္က်က္ေသာ သတင္းစာဆရာမ်ားကို ရွာေဖြလွ်က္ရွိပါသည္။ Training of Trainers (ToT)သင္တန္းအတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံရကာ ေအာင္ျမင္စြာ သင္တန္းဆင္းျပီးျဖစ္လွ်င္ ေနာင္ျပဳလုပ္မည့္ Data Journalism သင္တန္းမ်ားတြင္ အခ်ိန္ပိုင္းနည္းျပအျဖစ္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရမွာျဖစ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ ဒီသင္တန္းတက္သင့္လဲ

 • ႏိုင္ငံတကာအဆင့္ အရည္အေသြးမီ Data Journalism နည္းျပျဖစ္လာႏိုင္ျခင္း
 • သင္တန္းတက္ေနဆဲကာလအတြင္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရမွာျဖစ္ျခင္း
 • ထိေရာက္မႈရွိျပီး စနစ္က်ေသာ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳသင္ၾကားနည္းကို ေလ့လာႏိုင္ခြင့္ႏွင့္ အသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း

MJI အေနျဖင့္ အလိုုရွိေနေသာ သင္တန္းနည္းျပေလာင္းမ်ားမွာ

 • သတင္းစာပညာအေတြ႔အၾကံဳ( ၅ ) ႏွစ္ အနည္းဆံုုးရွိသူ (ပံုုႏွိပ္၊ ေရဒီယိုု၊ ႐ုုပ္သံႏွင့္ အြန္လိုုင္း တစ္ခုုခုု) ႏိုုင္ငံတကာအဆင့္မီ သင္တန္းနည္းျပျဖစ္လာေအာင္ ေလ့လာသင္ယူလိုုသူ
 • MJI ႏွင့္ လက္တြဲ လုပ္ေဆာင္ျပီး စာနယ္ဇင္းေလာက တိုုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳးေရး စိတ္အားထက္သန္သူ
 • ျမန္မာသတင္းစာဆရာမ်ားႏွင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္ သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ ဗဟုုသုုတႏွင့္ ကြ်မ္းက်င္မႈကိုု မွ်ေ၀ေပးလိုုသူ၊ ဆက္လက္၍ ေလ့လာဆည္းပူးလိုုသူ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ျပီး နားေထာင္တတ္သူ

 သင္တန္းဆရာမ်ား

သင္တန္းဆရာမွာ ကမၻာတ၀ွမ္း၊ အမ်ားအားျဖင့္ အာဖရိကတြင္ သင္တန္းပို႔ခ်ခဲ့ေသာ အေတြ႔အၾကံဳရွိသူ  မစၥတာ Peter Verwij ျဖစ္သည္။ သူႏွင့္အတူ UNESCO က ထုတ္ေ၀ေသာ Data Journalism လက္စြဲစာအုပ္ေရးသားသူ မစၥတာ Henk van Ess သည္လည္း သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားဖြံ႔ျဖိုးမႈတြင္ ပံ့ပိုးကူညီသြားမွာျဖစ္သည္။

သင္တန္းကာလ၊ ေနရာႏွင့္ သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ဇယား

ရန္ကုန္ျမိဳ႔ရွိ MJI သင္တန္းခန္းမတြင္ ေမလ ၉ ရက္ေန႔မွ ေမလ ၂၇ ရက္ေန႔အထိ ရံုးဖြင့္ရက္မ်ားတြင္ ေန႔စဥ္ နံနက္ခင္းတုိင္းတက္ေရာက္ရမွာျဖစ္သည္။ ပထမသီတင္းပတ္ (၂) ပတ္သည္ သင္တန္းတြင္း သင္ၾကားေရးျဖစ္ျပီး တတိယသတင္းပတ္သည္ သုေတသနျပဳျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႔သတင္းထုတ္လုပ္မႈျဖစ္သည္။

ဘယ္လိုုေလွ်ာက္ရမွာလဲ

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ “Data Journalism သင္တန္းနည္းျပေလာင္း” ေလွ်ာက္ထား သည့္စာႏွင္ ့အတူ ကိုယ္ေရး ရာဇ၀င္အက်ဥ္းကို info@mjimyanmar.org ကို ေပးပို႔ ေလွ်ာက္ထား ရမွာျဖစ္သည္။ သိုု႔မဟုုတ္ လူကိုုယ္တိုုင္ ျမန္မာသတင္းသိပၺံ႐ံုုး၊ အခန္း ၁၀၂၊ တိုုက္ B၊ က်ဳံးၾကီးလမ္း (အေနာ္ရထာလမ္းမၾကီး)၊ လမ္းမေတာ္ျမိဳ႔နယ္သုိ႔ လာေရာက္ေပးပို႔နုိင္ပါသည္။

ဒုုတိယအဆင့္ အေနျဖင့္ ရန္ကုုန္ရွိ MJI ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ လူေတြ႔ေမးျမန္းခံရ မွာျဖစ္သည္။

(ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လွ်ဳိ႔၀ွက္ထားရွိမွာျဖစ္ျပီး ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ေထာက္ခံ ေပးခ်က္ရယူမွာမဟုုတ္ပါ။)

ေမးျမန္းလိုသည္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံစံုစမ္းလိုသည္မ်ားရွိလွ်င္ ဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ ကိုစိုးေဇာ္ေမာ္၏ အီးေမးလ္ communications@mjimyanmar.org မွတစ္ဆင့္လည္းေကာင္း၊ မိုဘိုင္းဖုန္း 09254384660 သိုု႔လည္းေကာင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုုးထားေပးပိုု႔ရမည့္ ခုုႏွစ္။    ။ ေမလ ၅ ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (ၾကာသပေတးေန႔)