သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Myanmar Journalism Institue(MJI) ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ

ပထမအျကိမ္အစည္းအေဝး သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

၂၀၁၄ခုနွစ္၊ မတ္လ (၂၄)ရက္။

–       Myanmar Journalism Institute(MJI) ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ ပထမအျကိမ္ အစည္းအေဝးကို ယေန့ နံနက္ ၁၀းဝ၀ နာရီက ျပုလုပ္ခဲ့ပါသည္။

–       MJI အတြက္ မီဒီယာအဖြဲ့အစည္းအသီးသီးမွ Founding member မ်ားရရွိေရး၊ အဖြဲ့အစည္း မွတ္ပုံတင္နိုင္ရန္ျပင္ဆင္ေရး နွင့္ MJI ဒါရိုက္တာဘုတ္အဖြဲ့ေရြးခ်ယ္နိုင္ရန္ ညီလာခံေခၚယူနိုင္ေရးတို့ကို   MJI ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

–       Founding member အျဖစ္ ပါဝင္လာနိုင္ေစရန္ မီဒီယာအဖြဲ့အစည္းအသီးသီးသို့ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆုံးေပးပို့သြားနိုင္ရန္ ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ေဆာင္ရြက္သြား မည္ျဖစ္ပါသည္။

–       မတ္ ၂၃၊ ၂၀၁၄ က MJI တည္ေထာင္ေရး အစည္းအေဝးတြင္  တက္ေရာက္လာသူမ်ားက ပုဂၢလိက ပုံနွိပ္မီဒီယာနွင့္ သတင္းဌာန၊ ပုဂၢလိက ရုပ္သံလြွင့္မီဒီယာ၊ community media ၊ အြန္လိုင္းမီဒီယာ၊ လူမ်ိဳးစုမီဒီယာ၊ အမ်ိုးသမီးစာနယ္ဇင္းသမား၊ စာနယ္ဇင္းအသင္းမ်ားနွင့္ သမဂၢမ်ားထဲမွ MJI ျဖစ္ျေမာက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ဖြဲ့စည္းခဲ့ပါသည္။

–       ယေန့အစည္းအေဝးတြင္ MJI ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ Chairperson အျဖစ္ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္းမွ အယ္ဒီတာ ဦးေဇယ်ာလွိုင္ကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့ျကသည္။

MJI ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ား

o    ဦးေဇယ်ာလွိုင္ (အယ္ဒီတာ၊ ေမာ္ကြန္းမဂၢဇင္း)

o    ဦးဟန္ေဇာ္ (အယ္ဒီတာ၊ ပဲ့တင္သံဂ်ာနယ္)

o    ဦးလြင္မင္းဦး (တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ၊ စံေတာ္ခ်ိန္ေန့စဉ္)

o    ေဒၚခင္သန္းဝင္း (သင္တန္းတာဝန္ခံ၊ Sky Net)

o    ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာထြန္း (တာဝန္ခံအယ္ဒီတာ၊ ကမာရြတ္တိုင္းမ္)

o    ကမာရြတ္မီဒီယာ

o    ဦးခိုင္ျမတ္ေက်ာ္ (BNI)

o    ေဒၚလြတ္လပ္စိုး (အမွုေဆာင္အယ္ဒီတာ၊ အတြေးအျမင္မဂၢဇင္း)

o    ေဒၚေအးေအးဇင္ (အယ္ဒီတာ၊ Dawei Watch news agency)

o    ဦးသန္းေဌး (တြဲဖက္အတြင္းေရးမွူး၊ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ ကြန္ယက္)

o    ဦးျမတ္ခိုင္(ျမန္မာနိုင္ငံသတင္းစာဆရာအသင္း)

မီဒီယာဆက္သြယ္ရန္

ေဇယ်ာလွိုင္

ဝ၉ ၄၄၈၀ ၄၇၃၂၀

Myanmar Journailsm Institute ျဖစ္ေၿမာက္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ