အခ်ိန္ပိုင္းသတင္းစာပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္း ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေႀကးေပးမည္

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ(MJI)ကဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ အခ်ိန္ပိုင္းသတင္းစာပညာဒီပလိုမာသင္တန္းကို ဇြန္လထဲမွာ စတင္ဖြင့္လွစ္သင္ႀကားေပးမွာျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေႀကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္တယ္လို႔သိရပါတယ္။
ဒီသတင္းကိုေတာ့ Central News Bureau က စိုးသူရကတင္ဆက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။