ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိမ္း ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ သို႕လာေရာက္လည္ပတ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္၊ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ဂ်ာမန္သံအမတ္ႀကီး Mr.Christian Ludwig Weber Lortsch ႏွင့္ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး Mr.Olivier Richard တို႕ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ သို႕ အလည္အပတ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၀င္ေဟာင္း ဦးေဇာ္သက္ေထြး ႏွင့္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးသီဟေစာ တို႕ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ European Union(EU) မွ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပီးဆံုးသြားသည့္ေနာက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၿကီးခ်ဳပ္က အခ်ိန္ျပည့္ဒီပလိုမာ သင္တန္းသားမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေနာက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႕တြင္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။
H.E U Phyoe Min Thein,The Chief Minister of Yangon Region, H.E Naw Pan Thinzar Myo, Minister of Karen Ethnic Affairs, H.E Daw Nilar Kyaw, Minister of Electricity, Communication and Transportation Ministry, H.E Mr.Christian Ludwig Weber Lortsch, Ambassador of German Embassy and H.E Mr.Olivier Richard, Ambassador of French Embassy paid a visit to MyanmarJournalism Institute on September 23rd, 2016. Then, the Chief Minister sat a meeting with U Zaw Thet Htwe from Myanmar Journalist Union and U Thiha Saw, Executive Director of MJI to discuss about giving support from the Yangon Region Government and European Union(EU) for the development of MJI. After the meeting, the Chief Minister met with MJI’s Full-time Diploma Students and left at 11am.

img_4472

img_4493

img_4521