ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဦးေဖျမင့္ MJI သို႕ လာေရာက္လည္ပတ္

ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးေဖျမင့္ သည္ ၃.၁၀.၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တနလၤာေန႕ ေန႕လည္ ၁၁နာရီ ၃၀မိနစ္ခန္႕က ရန္ကုန္ၿမိ႕ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ မဟာျမိဳင္လမ္းရွိ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံရံုး သို႕ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ႏွင့္ Digital Journalism သင္တန္းမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ၾကြေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲအျပီးတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ ဦးေဖျမင့္ သည္ အခ်ိန္ျပည့္ သတင္းစာပညာဒီပလိုမာသင္တန္း သင္ၾကားေနမႈမ်ားအား သြားေရာက္ေလ့လာၾကည့္ရွုခဲ့ၿပီး ေန႕လည္ ၁၂ နာရီ ခြဲ အခ်ိန္ခန္႕တြင္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။
Dr. Pe Myint, Union Minister, Ministry of Information paid a visit to Myanmar Journalism Institute around 10:30 am on 3rd October, 2016 in order to discuss on the development of MJI and to discuss about organizing Digital Journalism Trainings. After the discussion, the Union Minister Dr. Pe Myint visited the full-time diploma in Journalism training room and left MJI at 12:30 Pm.
7 img_49171       img_8065