၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၃ရက္၊ ေသာၾကာေန႕ နံနက္ ၉ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း၊ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၹာမ်ိဳး၊ လွ်ပ္စစ္၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး ၀န္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္၊ ဂ်ာမန္သံအမတ္ႀကီး Mr.Christian Ludwig Weber Lortsch ႏွင့္ ျပင္သစ္သံအမတ္ႀကီး Mr.Olivier Richard တို႕ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ သို႕ အလည္အပတ္အျဖစ္ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ရန္ကုန္တုိင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ၀င္ေဟာင္း ဦးေဇာ္သက္ေထြး ႏွင့္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရိုက္တာ ဦးသီဟေစာ တို႕ ႏွင့္ေတြ႕ဆံုကာ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ ႏွင့္ European Union(EU) မွ ကူညီေထာက္ပံ့မည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပီးဆံုးသြားသည့္ေနာက္တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ၿကီးခ်ဳပ္က အခ်ိန္ျပည့္ဒီပလိုမာ သင္တန္းသားမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး ေနာက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခန္႕တြင္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ပါသည္။
H.E U Phyoe Min Thein,The Chief Minister of Yangon Region, H.E Naw Pan Thinzar Myo, Minister of Karen Ethnic Affairs, H.E Daw Nilar Kyaw, Minister of Electricity, Communication and Transportation Ministry, H.E Mr.Christian Ludwig Weber Lortsch, Ambassador of German Embassy and H.E Mr.Olivier Richard, Ambassador of French Embassy paid a visit to MyanmarJournalism Institute on September 23rd, 2016. Then, the Chief Minister sat a meeting with U Zaw Thet Htwe from Myanmar Journalist Union and U Thiha Saw, Executive Director of MJI to discuss about giving support from the Yangon Region Government and European Union(EU) for the development of MJI. After the meeting, the Chief Minister met with MJI’s Full-time Diploma Students and left at 11am.

img_4472

img_4493

img_4521

 

 

အသိေပးေၾကျငာျခင္း

မဂၤလာပါ ခင္ဗ်ာ။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ ယခုအခ်ိန္တြင္ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာ သင္တန္း ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သတင္းေပးပို႕ျခင္း ဆရာျဖစ္ (TOT) သင္တန္း မ်ား ၏ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား သတ္မွတ္ရက္ ေက်ာ္လြန္သြားၿပီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ခံေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာအပ္ပါသည္။

အခ်ိန္ျပည့္ဒီပလိုမာ သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို သတ္မွတ္ရက္ျဖစ္သည့္ ၾသဂုတ္လ ၂၃ ရက္ေန႕ ည ၁၂ နာရီအထိ ဆက္လက္လက္ခံေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကၿငာအပ္ပါသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သတင္းေပးပို႕နည္း ဆရာျဖစ္သင္တန္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ျပဳလုပ္မည့္ ဆရာျဖစ္သင္တန္း အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာ ေခၚယူျခင္း

သင္တန္းကာလ ။         ။၂၀၁၆၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕မွ ၁၀ ရက္ေန႕အထိ။

အခ်ိန္။           ။         ။နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၅ နာရီအထိ ေန႕စဥ္

ေနရာ။           ။         ။ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံရံုး၊ အမွတ္ ၁၁ M၊ မဟာျမိဳင္လမ္း၊ ကြ်န္းေတာအလယ္

ရပ္ကြက္၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။

အေၾကာင္းအရာ။      ။သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ သတင္းေရးသားနည္း ဆရာျဖစ္သင္တန္း။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ Myanmar Journalism Institute (MJI) သည္ မူ၀ါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အမွီအခိုင္ကင္း ၍လြတ္လပ္ေသာ ပုဂၢလိက သင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ စာနယ္ဇင္းပညာရပ္ နယ္ပယ္တြင္ အမွီအခိုကင္းေသာ အရည္ျမင့္မားေသာမီဒီယာမ်ား ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးထြန္းကားလာေရး ႏွင့္ သတင္းစားဆရာမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာ အျမင့္ဆံုးစံခ်ိန္မွီ သက္ေမြးပညာရပ္တစ္ခု အျဖစ္ မြမ္းမံသင္တန္းေပးရန္ ႏွင့္ ေမြးထုတ္ေပးရန္ တည္ေထာင္ျခင္းျဖစ္သည္။MJI ကို ကို ၂၀၁၄ ဇူလိုင္လမွ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္မႈကို အဓိကထားေသာ သတင္းပညာသင္တန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ မွ ဆရာမ်ားျဖင့္ ပို႕ခ်လ်က္ရွိသည္။

ယခုအခါ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ေသာ WWF Myanmar ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံအေျခဆိုက္ Canal France International(CFI) တို႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာသတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ သင္တန္းကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသင္တန္းခန္းမ တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕မွ ၁၀ ရက္ေန႕အထိ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရည္ရြယ္ခ်က္

သင္တန္းျပဳလုပ္ရျခင္း ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ား ႏွင့္ သတင္းေထာက္မ်ားအၾကား ဆက္ဆံေရး ေပါင္းကူးတံတားမ်ား တည္ေဆာက္ေပးျခင္းအား ျဖင့္သင္ရိုးညႊန္းတမ္း ေရးဆြဲရာမွာအေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္မည့္ အျပန္အလွန္အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြ ကို ျဖစ္ေပၚလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆရာျဖစ္သင္တန္းအတြင္းမွာ ေမွ်ာ္လင့္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကေတာ့

 • အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူမ်ားအတြက္ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္မ်ားအား သင္ၾကားေပးျခင္း
 • အျပန္အလွန္ဆက္ဆံျခင္း ႏွင့္ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြးမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးျခင္း
 • သင္တန္းဆရာမ်ားအား မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈတိုးျမွင့္လာေစရန္ သင္ၾကားေပးျခင္း
 • အဖြဲ႕လိုက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္
 • သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ႏွင့္ ပက္သက္ေသာ ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရာမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း တို႕ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းအစီအစဥ္

သင္တန္းတြင္ ေအာက္ပါ အတိုင္း အစိတ္အပိုင္း ၃ ခုပါ၀င္မည္။

၁။ ပင္မသင္တန္း – ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႕ မွ ၁၀ ရက္ေန႕ အထိ ျမန္မာသတင္း ပညာသိပၸံရံုးတြင္ ျပဳလုပ္ပါမည္။

၂။စက္တင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႕တြင္ Media Awareness Day က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေန႕တြင္ သင္တန္းသားမ်ား ႏွင့္ ျပည္တြင္း၊ျပည္ပ မွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ထိေတြ႕ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၃။သင္ရိုးညႊန္းတမ္းေရးဆြဲနည္း သင္တန္းအတြက္ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားအနက္မွ မိမိႏွစ္သက္ရာ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ တက္ေရာက္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

(၁) Corporate Sustainability (Sep 21 – 23)

(၂) Energy (Sep 26 – 28)

(၃) Bio Diversity (Sep 29 – Oct 1)

သင္တန္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ား

 • Print, Online, Tv, Radio စသည့္မီဒီယာတစ္ခုခုတြင္ အဂၤလိပ္ (သို႕) ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သတင္းေရးသားျခင္းအေတြ႕အႀကံဳ ရွိသည့္ သတင္းေထာက္မ်ား
 • မိမိတတ္ေျမာက္ထားသည္မ်ားကို အျခားသူမ်ားအား ျပန္လည္မွ်ေ၀ခ်င္စိတ္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းဆရာ ျဖစ္လိုေသာ ဆႏၵရွိသူမ်ား
 • သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္ ႏွင့္ သင္တန္းျပန္လည္ ပို႕ခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္ေပးႏိုင္သူမ်ား

သင္တန္းသား ေရြးခ်ယ္ျခင္း

သင္တန္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားအားလံုးကို စိစစ္ေရးအဖြဲ႕မွ စိစစ္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ ႏွင့္ ၂၀ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ လူေတြ႕အင္တာဗ်ဴးေခၚယူသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို ၾသဂုတ္လ ၂၂ ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ ျဖစ္သည္။

ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား Download ရယူရန္

ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား Download ရယူရန္

စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ား အဂၤလိ္ပ္ဘာသာျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ျဖစ္ေစ ေလွ်ာက္လႊာျဖည့္သြင္းၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႕ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ ညသန္းေခါင္မတိုင္မီ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အြန္လိုင္းမွ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာရွိပါက ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္၊ ျပန္ၾကားေရးအရာရွိ၊ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၊ ဖုန္း ၀၉ ၇၈၆ ၂၃၂ ၄၀၀ သို႕လည္းေကာင္း [email protected] သို႕လည္းေကာင္း ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

 

MJI Full-time Diploma 2015-2016 သင္တန္းသားမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည့္ သတင္းမ်ား(ေရဒီယုိ ႏွင့္ တီဗီ)

ပ်ဥ္းမနားဘူတာ ေရဒီယိုသတင္း (ဖန္တီးသူမ်ား – ေဇယ်ာေမာ္၊ အယ္လ္ထုမုိင္၊ တင္ေဇာ္ထြန္း၊ တြမ္ပိ၊ စိုးသူရ)

ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ေရဒီယိုသတင္း (ဖန္တီးသူမ်ား – ေဇယ်ာေမာ္၊ အယ္လ္ထုမုိင္၊ တင္ေဇာ္ထြန္း၊ တြမ္ပိ၊ စိုးသူရ)

အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္းမ်ား တီဗီသတင္း (ဖန္တီးသူမ်ား – ဝင္းေက်ာ္ေက်ာ္၊ စိုးသူေအာင္၊ ေက်ာ္ကုိကို)

ေျမယူသိမ္းဆည္းမႈ တီဗီသတင္း (ဖန္တီးသူမ်ား – သူဇာလင္း၊ ေကာင္းထက္စံ၊ ေစာမာေဂထူး)

MJI Magazine Myanmar-1

MJI Full-time Diploma(2015-2016) သင္တန္းသားမ်ားဖန္တီးခဲ့သည့္ MJI မဂၢဇင္း (ျမန္မာ)  ကို ေဒါင္းလုပ္လုပ္၍ ဖတ္ရႈႏုိင္ပါၿပီ။ (ေကဇြန္ေႏြး၊ ခင္ေမစန္း၊ ေစာခ်စ္ေအး၊ ေစာေမာင္ေအာင္၊ ထက္ထက္၊ ေနမ်ိဳး၊ မ်ိဳးျပည့္သင္း၊ ေရႊေပၚျမတင္)

MJI Magazine English-1

To download and read the MJI Magazine created by MJI Full-time DIploma (2015-2016) Student. Click here. (Kay Zon Nway, Khin May San, Saw Chit Aye, Saw Maung Aung, Htet Htet, Nay Myo, Myo Pyae Thin, Shwe Paw Mya Tin)

 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာသတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းမွ သင္တန္းသားမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည့္ သတင္းမ်ား

Climate Change Magazine-1

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာသတင္းေရးသားနည္း သင္တန္းမွ သင္တန္းသားမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည့္ သတင္းမ်ား ကုိဖတ္ရန္ ဤေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္၍ ေဒါင္းလုပ္လုပ္ပါ။

အခ်ိန္ျပည့္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ား လက္ခံေနပါၿပီ ။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ အခ်ိန္ျပည့္သတင္းစာပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းသားေခၚယူျခင္း

စက္တင္ဘာလ၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္မည့္ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၏ ဒုတိယအသုတ္ အခ်ိန္ျပည့္သတင္းစာပညာသင္တန္း (Full-time diploma course) အတြက္ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား စတင္လက္ခံေနပါျပီ။

အခ်ိန္ျပည့္သတင္းစာပညာ ဒီပလိုမာဆိုတာ …..

သတင္းေလာကကို ၀င္ေရာက္လိုတဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ လက္ေတြ႔ကို ဦးစားေပးေသာ မာလ္တီမီဒီယာ (ပံုႏွိပ္၊ေရဒီယို၊ဓာတ္ပံု၊တီဗီ ႏွင့္ အြန္လိုင္း) သတင္းစာပညာသင္တန္းျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကေတာ့ ၁၀ လ ျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ သင္တန္းဆရာမ်ားက ပို႔ခ်သြားမွာျဖစ္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သင္ၾကားပို႔ခ်မွာျဖစ္သည္။ MJI မွေပးအပ္ေသာ ဒီပလိုမာကို UNESCO က အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။

သင္ရိုးညႊန္းတန္းမ်ားတြင္

၁။အေျခခံ သတင္းစာပညာ

၂။ေရဒီယို သတင္းေပးပို႕ျခင္း

၃။သတင္းဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္း

၄။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္မီဒီယာ

၄။ရုပ္သံ သတင္းေပးပို႕ျခင္း

၅။သတင္းစာက်င့္၀တ္၊ မီဒီယာဥပေဒ

၆။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

၇။ သတင္းသရုပ္ေဖာ္ေဆာင္းပါးေရးသားျခင္း

၈။ဗီဒီယိုကင္မရာ၊ အသံဖမ္းစက္၊ ကင္မရာ စသည္တို႕ ကိုင္တြယ္အသံုးျပဳနည္းမ်ား

၉။ သတင္းတုိက္မ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္ ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ျခင္း

၁၀။ ရက္ရွည္ ခရီးထြက္ သတင္းလိုက္ျခင္းတို႔ပါ၀င္သည္။

သင္တန္းသားအေရအတြက္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္မွ စိတ္အားထက္သန္စြာ တက္ေရာက္လိုသူ သင္တန္းသား ၂၀ ဦးကို ေရြးခ်ယ္လက္ခံသြားမည္ ျဖစ္သည္

 သင္တန္းေနရာ၊ သင္တန္းခ်ိန္ ႏွင့္ သင္တန္းေၾကး

သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည့္ေနရာမွာ ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံသင္တန္းေက်ာင္း- အမွတ္ ၁၁ M၊ မဟာျမိဳင္လမ္း၊ ကြ်န္းေတာအလယ္ရပ္ကြက္၊ စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔ျဖစ္သည္။

သင္တန္းအခ်ိန္မွာ အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္မ်ားမွလြဲ၍ ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအထိ ျဖစ္ျပီး လက္ေတြ႔ကြင္းဆင္းျခင္းမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ သတင္းဌာနမ်ားတြင္ အလုပ္သင္အျဖစ္သင္ယူျခင္း (Internship Program) ပါ၀င္သည္။

သင္တန္းေၾကးမွာ သိန္း ၂၀ က်ပ္ ျဖစ္ၿပီး သတင္းစာပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းကို တက္ေရာက္လိုေသာ္လည္း ေငြေၾကးအခက္အခဲရွိသူမ်ားအေနျဖင့္  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးအစီအစဥ္ ၂ ခုရွိပါသည္။ သင္တန္းေၾကးႏွင့္ ေနထုိင္စားေသာက္စရိတ္မ်ားဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈျဖစ္သည္။

 • ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ (၁)- သင္တန္းေၾကးတစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကင္းလြတ္ခြင့္

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးမွာ သင္တန္းေၾကး၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒကိုသာေထာက္ပံ့ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ သင္တန္းသားတိုင္း သင္တန္းေၾကး၏ ၂၅ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖစ္ေသာ ၅ သိန္းက်ပ္ကို မျဖစ္မေန ေပးသြင္းရမည္။  ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရရွိမႈအေပၚ မူတည္ျပီး က်န္ပမာဏကို အရစ္က်ေပးသြင္းႏိုင္သည္။

သင္တန္းေၾကးသက္သာခြင့္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 • ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး အစီအစဥ္ (၂) ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ကင္းလြတ္ခြင့္

နယ္မွ လာေရာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ သီးျခားအစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး ေနထိုင္ရန္ အေဆာင္ ႏွင့္ စားေသာက္စရိတ္တို႕ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ နယ္မွလာေရာက္သူ ျဖစ္ရမည္ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းမ်ားကို မပ်က္မကြက္ လိုက္နာရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျပည့္စံုစြာ ျဖည့္ေပးရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းဘယ္လိုေလွ်ာက္ထားရမလဲ

အနိမ့္ဆံုး အထက္တန္းေအာင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ ေအာက္ပါေခါင္းစဥ္မ်ားမွ မိမိႏွစ္သက္ရာတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ကာ ေဆာင္းပါး (သို႕) အက္ေဆးတစ္ပုဒ္ ေရးသားေပးပို႕ရမည္ ျဖစ္သည္။ (စာလံုးေရ ၅၀၀ ထက္မနည္းျဖစ္ကာ စာလံုးေရ ၁၅၀၀ ထက္မပိုေစရပါ။)

သင္တန္းေလွ်ာက္ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို  ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

သင္တန္္းေၾကး တစိတ္တပုိင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမာ်းကုိ ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

၁။ လူမႈကြန္ရက္(Social Media) ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္သလား။

၂။ဒီမိုကေရစီ တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာ Media ၏ အခန္းက႑ မည္သို႕ရွိသင့္မည္ ထင္သလဲ။

၃။ကြမ္းစားတာကို အစိုးရအေနျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္သင့္သလား။ သင္၏ အျမင္ကို ေဆြးေႏြးတင္ျပပါ။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံေက်ာင္း၏ Communication Officer ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္ [email protected] သို႕ ၾသဂုတ္လ (၂၃) ရက္၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတိုင္မီ ေပးပို႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

 

ရံုးခန္းေနရာအသစ္သို႕ ေျပာင္းေရႊ႕ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးေၾကျငာျခင္း

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (Myanmar Journalism Institute- MJI) ရံုးကို အမွတ္ ၁၁ (M)၊ မဟာျမိဳင္လမ္းသြယ္၊ မဟာျမိဳင္လမ္း၊ ကြ်န္းေတာ္ အလယ္ရပ္ကြက္၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္ သို႕ ယခုလ လလယ္မွာ ေျပာင္းေရႊ႔မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိပ္ကမ္းသာလမ္း (အထက္ဘေလာက္)မွာရွိတဲ့ သင္တန္းခန္းမ ႏွင့္  ပုဂံအိမ္ရာ ရွိ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးအား  ပိတ္ျပီး ၃ ထပ္အေဆာက္အဦး ရံုးသစ္မွာ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ရံုးသစ္ေျပာင္းေရႊ႔မႈကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာ လုပ္မွာျဖစ္ျပီး ရက္အနည္းငယ္အတြင္း အခင္းအက်င္းအထိုင္ခ်မႈမ်ား ျပီးစီးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လိပ္စာအသစ္ကေတာ့ –

အမွတ္ ၁၁ (M)၊ မဟာျမိဳင္လမ္းသြယ္၊ မဟာျမိဳင္လမ္း၊ ကြ်န္းေတာ္ အလယ္ရပ္ကြက္၊စမ္းေခ်ာင္းျမိဳ႕နယ္။

MJI NEW LOcationWe are moving! Beginning June 15, Myanmar Journalism Institute will be located in the 11M, Mahar Myaing lane, Maha Myaing street, Kyun Taw Quarter, Sanchaung Township. With more than double the space of our old training hall and administrative office we will be able to carry a larger activities of the institution. Visit after a few days of moving and take advantage of meeting trainers and trainees.

သင္ အလုပ္လုပ္ရင္း ပညာဆည္းပူးလိုပါသလား

 MJI ADV 1

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ မွ လုပ္ငန္းခြင္၀င္ေနေသာ သတင္းေထာက္မ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာ သင္တန္းကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္ ဖြင့္လွစ္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

သင္တန္းကာလမွာ ၁၂ လ ၾကာျမင့္မွာ ျဖစ္ၿပီး အေျခခံသတင္းစာပညာအျပင္ Multi-Media သတင္းေထာက္တစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ သင္ၾကားေပးမည့္ ဒီပလိုမာ သင္တန္းျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းေၾကးမွာ ၁၂ သိန္းက်ပ္ ျဖစ္ၿပီး သံုးႀကိမ္အရစ္က် ေပးသြင္းႏိုင္သည့္အျပင္ ပညာသင္ေၾကး တစ္စိတ္တစ္ပိုင္း ကင္းလြတ္ခြင့္ရရွိေစမည့္ Scholarship အစီအစဥ္ လည္း ရွိတာေၾကာင့္ စိတ္ပါ၀င္စားသူ သတင္းေထာက္မ်ား ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ ၏ Facebook Page ႏွင့္ Website မ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ Form မ်ား ႏွင့္ Scholarship Form မ်ားအား Download ရယူႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုးလက္ခံမည့္ရက္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ ျဖစ္ၿပီး ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးရယူခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာေနာက္ဆံုးလက္ခံမည့္ရက္မွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၆ ရက္ေန႕ ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံသိရွိလိုေသာအခ်က္မ်ားအား ေအာက္ပါ လိပ္စာမ်ားတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

http://www.mjimyanmar.org

https://www.facebook.com/mjimyanmar/

သင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာ အား Download ရယူလိုပါက ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားရန္ ေလွ်ာက္လႊာအား Download ရယူလိုပါက ဤေနရာတြင္ႏိွိပ္ပါ
မိမိအလုပ္ရွင္ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေလွ်ာက္လႊာအား Download ရယူလိုပါက ဤေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

 

မွတ္ခ်က္ ။       ။ အထက္ပါ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားသည္ အခ်က္အလက္ျပည့္စံုစြာ ထည့္သြင္းရမည့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားျဖစ္ၿပီး အဆိုပါ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအျပင္ မိမိကိုယ္တုိင္ေရးသားခဲ့ေသာ Publish လုပ္ၿပီး သတင္းနမူနာ အနည္းဆံုး ႏွစ္ခုပါရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) ၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးဆိုင္ရာ ေၾကညာခ်က္္

၂၀၁၆/၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာသင္တန္းသားမ်ား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) မွ  သတင္းပညာ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားအတြက္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္မႈကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝမ္းေျမာက္စြာ ေၾကညာအပ္ပါသည္။ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာသင္တန္းသားမ်ားကို တက္ေရာက္ရန္ စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ သင္တန္းေၾကးႏွင့္ သင္တန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားကုန္က်စရိတ္မ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေၾကးကို ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ (MJI) သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပံုမွန္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းမႈမ်ားျဖင့္သာမက သင္တန္းသားမ်ား ထည့္ဝင္ေပးေခ်ေသာ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို အရင္းအႏွီးျပဳ၍ လည္ပတ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၁၆/၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္ အခ်ိန္ပိုင္းဒီပလိုမာသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေၾကးကို ျမန္မာက်ပ္ေငြ ၁၂သိန္း သက္မွတ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ MJI ႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ကိုင္ေနေသာ  ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ ေစတနာေၾကာင့္ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္မႈအျပင္ ယခုႏွစ္တြင္မွ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ သင္တန္းသားတစ္ဦးခ်င္း၏ ေငြေရးေၾကးေရးအေျခအေနအေပၚ မူတည္ၿပီး သင္တန္းေၾကးေလွ်ာ့ေပါ့ေပးသည့္ အစီအစဥ္ကိုလည္း စတင္ထည့္သြင္းလိုက္ပါသည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားရန္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္ထားလိုသူသည္ သင္တန္းတက္ေရာက္ရန္လိုအပ္သည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ရိွရမည့္အျပင္ ထပ္ေလာင္း၍ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားျဖင့္လည္း ကိုက္ညီရန္လိုအပ္သည္။

 • လြန္ခဲ့ေသာ ၂ႏွစ္အတြင္း သတင္းပညာျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ခိုင္လံုသည့္မွတ္တမ္း။

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သတင္းပညာအဆင့္အတန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း သို႔မဟုတ္ ျပည္ပတြင္ တစ္တပ္တစ္အားပါဝင္အားထုတ္ဖူးေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳထားရျခင္း။ (ေထာက္ခံစာ ၂ေစာင္ျဖင့္ ပူးတဲြတင္ျပရမည္။)

 • ေငြေၾကးဆိုင္ရာပံ့ပိုးမႈကို အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနျခင္း။

(က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ၊ လူနည္းစု၀င္ျဖစ္မႈ အခ်က္မ်ားကို မူတည္၍ ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္သူမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။)

သင္တန္းေၾကးေလွ်ာ့ေပါ့ေပးျခင္းအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

သင္တန္းတက္ရာက္ရန္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္အျပင္ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက သင္တန္းေၾကးေလွ်ာ့ေပါ့ေပးရန္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါမည္။

 • မိမိဘာသာေပးေခ်ရန္ တာဝန္ယူထားသည့္ သင္တန္းေၾကးကို ေပးေခ်ရန္သေဘာတူရမည္။ (သင္တန္းေၾကးစုစုေပါင္း၏ အနည္းဆံုး တစ္ဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းကို မိမိဘာသာေပးေခ်ရမည္။)

 • ေလွ်ာ့ေပါ့ရန္ေတာင္းဆိုရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို ခိုင္လံုစြာျပသႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိ၏ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အေနအထားအမွန္ကို ထုတ္ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ပမာဏ

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ စုစုေပါင္းေပးအပ္မည့္ ေထာက္ပံ့ေၾကးပမာဏသည္ အလွဴရွင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ာ၏ ပံ့ပိုးမႈအေပၚ မူတည္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အရည္အခ်င္း ျပည့္မီေသာ ေလွ်ာက္ထားသူ အားလံုးကို ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ လံုေလာက္မႈ ရိွခ်င္မွသာ ရိွပါလိမ့္မည္။

ထို႔ေၾကာင့္ MJI ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ေရး ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုခ်င္းကို စနစ္တက်စီစစ္ၿပီး ေဖာ္ျပပါအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူမ်ားကို မွ်တ၍ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ေရြးခ်ယ္ေပးအပ္ သြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေထာက္ပံ့ေၾကးကို အသံုးျပဳျခင္း

ပညာသင္ေထာက္ပ့ံေၾကးအျပည့္ကို ရရိွပါက သင္တန္းေၾကးအျပင္ သြားလာစရိတ္၊ အစားအေသာက္၊ စာအုပ္စာတမ္းမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူ စက္ပစၥည္မ်ား၊ ကြင္းဆင္းသြားလာေရးစရိတ္မ်ား စသည့္ သင္တန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စရိတ္စကမ်ားကိုပါ ေထာက္ပံ့မည့္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပင္ပမွ/ျပင္ပသို႔ ခရီးသြားလာသည့္ စရိတ္မ်ား၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႔တြင္ ေနထိုင္စရိတ္၊ ေန႔စဥ္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ သင္တန္းတက္ေနသည့္အခ်ိန္အတြင္း အလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ နစ္နာသြားေသာ ဝင္ေငြမ်ားအတြက္ အေလ်ာ္ေပးျခင္းမ်ား MJI ၏ ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးတြင္ ပါဝင္မည္မဟုတ္ပါ။

ေလွ်ာက္ထားရန္

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို တင္သြင္းရမည္။

 • အခ်ိန္ပိုင္း ဒီပလိုမာသင္တန္း ေလွ်ာက္လႊာ (လိုအပ္ေသာ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ)

 • ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေပးအပ္ျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေၾကးေလ်ွာ့ခ်ျခင္းေလွ်ာက္လႊာ (လိုအပ္ေသာ အျခားစာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္တကြ)

အခ်ိန္ပိုင္း ဒီပလုိမာသင္တန္းေလွ်ာ္က္လႊာ ရယူရန္ ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

Employer Declaration Form(မိမိလက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနေသာ သတင္းတိုက္(သို႕)အထက္အရာရွိ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ေဖာင္) ကို ရယူရန္  ဤေနရာတြင္ကလစ္ႏွိပ္ပါ။

ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကးေလွ်ာက္လႊာမာ်း ရယူရန္ ဤေနရာတြင္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ MJI ရံုးခန္းသို႔ လိပ္မူၿပီး ေပးပို႔ရမည္။

ျမန္မာသတင္းပညာသိပၸံ၊ ဦးစိုးေဇာ္ေမာ္၊ အခန္း ၁၀၂၊ တိုက္ 2B၊ ပုဂံအိမ္ရာ၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သို႔မဟုတ္ အီးေမးလ္ျဖင့္ [email protected] သို႔ေပးပို႔ရပါမည္။

ထပ္မံသိရိွလိုေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားရိွပါက [email protected] သို႔ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးရက္မွာ ဇြန္လ ၁၆ရက္၊ ၂၀၁၆ ျဖစ္ပါသည္။